ติดต่อเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

แก้ไขครั้งสุดท้าย 3 กันยายน, 2007

นโยบายความเป็นส่วนตัว
บริษัท Creative Technology จำกัด บริษัทสาขาและบริษัทพันธมิตรร่วมค้า (หรือ “Creative”, “เรา” และ “พวกเรา”) ยึดมั่นต่อสิทธิส่วนบุคคลของคุณ เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าความเป็นส่วนตัวของคุณได้รับการดูแลอย่างดีที่สุด และ ข้อมูลส่วตัวที่คุณได้ให้ไว้กับเราจะถูกเก็บเป็นความลับ.

นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เปิดเผยความมุ่งมั่นต่อความเป็นส่วนตัว สำหรับจัดการกับข้อมูลส่วนตัว และ ข้อมูลทั่วไป, และจะอยู่ภายใต้กฏและระเบียบ ของแต่ละท้องถิ่น. กรุณาอ่าน นโยบายความเป็นส่วนตัวให้ละเอียด ก่อนที่คุณจะเข้าสู่เวบไซต์ของ Creative ("ไซต์"). โดยการเข้าใช้งานเวบไซต์ , คุณยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัว. เราสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา และข้อตกลงการใช้งานได้ทุกเวลา . เราแนะนำให้คุณทำความเข้าใจใน นโยบายความเป็นส่วนตัว บนพื้นฐานของคำจำกัดความดังต่อไปนี้.


ข้อมูลอะไรที่เราเก็บบันทึก?
i) ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
จากการเข้าเยี่ยมชม เวบไซต์ของเรา, คุณสามารถเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย โดยไม่ต้องแจ้งข้อมูลส่วตัว. อย่างไรก็ตาม, เราทำการเก็บข้อมูลและข่าวสารต่างๆ ในหน้าเวบไซต์ ที่คุณเข้าเยี่ยมชมและรูปแบบการใช้งานทั่วไป ด้วยการใช้งาน “ข้อมูลคุ้กกี้" ดังรายละเอียดด้านล่าง. ข้อมูลเหล่านี้ จะไม่เกี่ยวขอ้งกับข้อมูลที่สำคัญใดๆ. ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป ที่เราเก็บไว้จะช่วยในการค้นหาพื้นที่ที่นิยมมากที่สุด ของเวบไซต์ของเรา และช่วยในกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น.


* ข้อมูลคุ้กกี้ 
ข้อมูลคุ้กกี้ คือไฟล์ข้อความซึ่งเก็บข้อมูลข่าวสารจำนวนหนึ่งบนฮาร์ดไดรว์บนคอมพิวเตอร์ของคุณ และยอมให้ระบบของเรามองเห็นเห็นเบราเซอร์ของคุณ . ข้อมูลคุ้กกี้ รวบรวมข้อมูลตำแหน่งที่อยู่ IP , การทำงานของระบบ และซอฟแวร์เบราเซอร์, แต่จะไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคลแต่อย่างใด ข้อมูลคุ้กกี้ ให้ คุณได้เลือกรับประสบการณ์ต่างๆบนเวบไซท์ของเรา เราใช้ข้อมูลคุ้กกี้ เก็บบันทึกข้อมูลข่าวสารแบบไม่บ่งบอกชื่อในบางเวบไซท์ ซึ่งจะช่วยเราในการวิเคราะห์แนวโน้มความต้องการของผู้ใช้งาน การติดตามการเคลื่อนไหว, และการรวบรวมข้อมูลข่าวสารสถิติประชากรอย่างกว้างขวาง เราใช้เทคโนโลยีการวัดนี้ กับผู้ร่วมธุรกิจของเรา ที่จะช่วยเหลือเราในการรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านั้น.อีกด้วย


ii) ข้อมูลที่สำคัญ
คุณมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ มากมาย ในบางหน้าเวบไซต์ของ Creative, รวมทั้ง แต่ไม่ทั้งหมด: ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์, การสำรวจ/ลงมติ/ประกวด, ดาวน์โหลดซอฟท์แวร์, ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์, ช้อปปิ้งออนไลน์, สมัครรับจดหมายข่าว หรือร่วมในฟอรั่มแสดงความคิดเห็นต่างๆ. กิจกรรมเหล่านี้ อาจมีการเก็บ ข้อมูลส่วตัวที่สำคัญ ได้แก่ : ชื่อของคุณ, ที่อยู่, จดหมายอิเลคโทรนิค, ที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง, หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต, และ/หรือ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความสนใจของคุณ ต่อการงานผลิตภัณฑ์ต่างๆ, โปรแกรมและบริการ. ข้อมูลที่เก็บเหล่านี้ อาจนำมาประมวลเข้าด้วยกันเมื่อคุณลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Creative ของคุณ . Creative ตั้งมั่นที่จะปกป้อง ข้อมูลส่วตัวของคุณ และจะใช้ข้อมูลนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการในผลิตภัณพ์และบริการของคุณที่ดีกว่า.

ข้อมูลข่าวสารของคุณถูกใช้อย่างไร?
Creative จะไม่ขาย, ให้เช่า, ให้ยืม หรือสัญญาเช่าข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคุณ .ให้บริษัทอื่นๆ หากไม่ได้รับการยินยอมจากคุณ หรือปฏิบัติตามกฏหมายเท่านั้น Creative จะไม่นำไปใช้ หรือแบ่งปันข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล ที่ คุณได้ให้เราเก็บรักษาไว้ นอกเหนือไปจากที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของคุณ โดยไม่แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้าก่อน และสิ่งที่คุณตัดสินใจไม่เลือก เนื่องจาก Creative มีการดำเนินงานอยู่ทั่วโลก, เราเพียงต้องการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคุณ กับหน่วยธุรกิจในเครือข่ายของเรา เราจะเพียงแค่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารของคุณ . กับ Creative อื่นๆ(รวมถึงบริษัทสาขา และกลุ่มบริษัทพันธมิตรร่วมค้า และ/ หรือผู้ร่วมธุรกิจที่เป็นตัวแทนของเราที่จะจัดเตรียมการบริการอันจำเป็น หรือข้อมูลข่าวสารที่คุณต้องการได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารลูกค้าที่ใช้ บันทึก, หรือการจัดการให้ง่ายขึ้น ซึ่ง Creative เหล่านั้น และ/ หรือผู้ร่วมธุรกิจ จะดำเนินงานภายใต้โยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กับความเอาใจใส่ที่ใช้ของข้อมูลนี้ ร่วมกับข้อตกลงความเหมาะสมในการเปิดเผยความลับ หากคุณพบปัญหา อุปสรรคในทำกิจกรรมการค้า, กรุณา ติดต่อเรา.

เนื่องจาก Creative มีการดำเนินงานอยู่ทั่วโลก, เราเพียงต้องการแบ่งปันข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของคุณ กับหน่วยธุรกิจในเครือข่ายของเรา เราจะเพียงแค่แบ่งปันข้อมูลข่าวสารของคุณ . กับ Creative อื่นๆ(รวมถึงสาขา และกลุ่มบริษัทพันธมิตรร่วมค้า) และ/ หรือผู้ร่วมธุรกิจที่เป็นตัวแทนของเราที่จะจัดเตรียมการบริการอันจำเป็น หรือข้อมูลข่าวสารที่คุณต้องการได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเพื่อรวบรวมข้อมูลข่าวสารลูกค้าที่ใช้ บันทึก, หรือการจัดการให้ง่ายขึ้น ซึ่ง Creative เหล่านั้น และ/ หรือผู้ร่วมธุรกิจ จะดำเนินงานภายใต้โยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กับความเอาใจใส่ที่ใช้ของข้อมูลนี้ ร่วมกับข้อตกลงความเหมาะสมในการเปิดเผยความลับ.


In addition, for us to serve you better, we may use your ข้อมูลส่วตัว for the following purposes, including but not limited to:
i) ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Creative ออนไลน์
เพื่อประมวลผลคำสั่งซื้อของคุณ , เราจะขอข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เช่น: ชื่อ, จดหมายอิเลคโทรนิค, ที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง, หมายเลขโทรศัพท์ และข้อมูลบัตรเครดิต.


ii) ลงทะเบียน ออนไลน์
คุณสามารถลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ Creative ของคุณ ทาง online หรือทาง creative.com/register. โดยการลงทะเบียนผลิตภัณฑ์นี้., คุณจะซึ่งมีสิทธิ์ได้รับการบริการ และการสนับสนุนต่าง ของผลิตภัณฑ์ ระดับของการสนับสนุนที่มี ขึ้นอยู่กับชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ซื้อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม, ดูที่ th.creative.com/support. ข้อมูลส่วนตัว ที่รวบรวมจากการลงทะเบียนออนไลน์ จะนำมาใช้ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา และการรายงานภายในบริษัท จะไม่บรรจุข้อมูลส่วนตัว และหากคุณอนุญาต, เราจะส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือการบริการจาก Creative ที่ให้ คุณ


iii) การสำรวจ/ลงมติ/ประกวด/โฆษณา
ในบางครั้ง, เวบไซต์ของเรา อาจต้องการข้อมูลจากคุณ ผ่านทาง การสำรวจ/ลงมติ/ประกวด/โฆษณา และกิจกรรมทางการตลาดอื่นๆ การเข้าร่วมการสำรวจเหล่านี้ เป็นการเข้าร่วมโดยสมัครใจอย่างสมบูรณ์ คุณสามารถเลือกที่จะ ให้ หรือไม่ให้การเปิดข้อมูลข่าวสารใดๆ ความต้องการข้อมูลข่าวสาร อาจจะรวมถึง ข้อมูลการติดต่อ, เช่น ชื่อของคุณ. และที่อยู่การส่งของของคุณ, เพื่อแจ้งผู้ชนะ และข้อมูลข่าวสารสถิติ, รวมถึงอายุของคุณ .สำหรับจุดประสงค์การมีสิทธิเข้ารับเลือก ข้อมูลจากการสำรวจจะถูกใช้สำหรับจุดประสงค์ในการติดตาม หรือการปรับปรุงให้เกิดความพอใจสูงสุด ต่อเวบไซท์ของเรา


iv) จดหมายข่าว
ในบางครั้ง Creative เปิดโอกาสให้ผู้เยี่ยมชม แจ้งอีเมล์ของเขาเพื่อ บอกรับจดหมายข่าวใหม่ หรือข้อมูลข่าวสารผลิตภัณฑ์ อีเมล์เหล่านี้จะถูกใช้กับจุดประสงค์นี้เท่านั้น และจะไม่เคยถูกแบ่งให้บริษัทภายนอกอื่นๆ หากไม่ได้รับการยินยอมจากคุณให้ทำเช่นนั้น อย่างน้อยที่สุด, เราจะให้โอกาสคุณได้ตัดสินใจไม่เลือกรับข้อมูลใดๆ และเราจะปฏิบัติตามความต้องการทั้งหมดของคุณ, เช่น คุณเลือกที่จะไม่รับการติดต่อใดๆเลย..


*หมายเหตุ สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์ ชาวยุโรป
สำหรับผู้ที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซท์เรา ชาวยุโรป, กรุณารับทราบ ว่า Creative อาจจะส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ไปสู่ภายนอกพื้นที่ยุโรป สำหรับใช้ในจุดประสงค์ต่างๆที่บรรยายในที่นี้ โดยการเข้าใช้ และส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เข้าสู่เว็บไซท์ของเรา., และคุณยอมรับให้ทำการส่งผ่านข้อมูลส่วนบุคคลของคุณดังกล่าว .


เราปกป้องข้อมูลที่สำคัญอย่างไร ?
เพื่อป้องกันการเข้าใช้งาน ฐานข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต, และเพื่อให้ตอบสนองต่อการใช้งานข้อมูลที่เหมาะสม, เราได้จัดกระบวนการเก็บข้อมูลแบบอิเลคทรอนิกส์ เก็บเพื่อป้องกันข้อมูลที่สำคัญ. เราใช้การเข้ารหัสแบบ Secure Sockets Layer (SSL) บนหน้าเวบไซต์ที่มีการเก็บข้อมูลส่วตัว.


ข้อมูลจากเด็ก
Creative จะไม่ทำการเก็บข้อมูลที่สำคัญ จากเด็กอายุต่ำกว่า 16 ปีสำหรับข้อมูลการตลาด. หากเรารู้พบว่าผู้สมัครใด อายุต่ำกว่า 16 ปี และทำการลงทะเบียนโดยปราศจากการอนุญาตของบิดา มารดา เราจะลบข้อมูลส่วนบุคคลของเขาทั้งหมดจากแฟ้มของเรา. เยาวชนที่อายุต่ำกว่า16 ควรได้รับอนุญาตของบิดา มารดา หรือผู้ปกครองก่อนที่จะส่งข้อมูลส่วตัวใดๆ ให้กับผู้อื่นทางอินเตอร์เนต.


เวบไซท์ของบริษัทภายนอก
กรุณาเข้าใจว่า นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ใช้กับเว็บไซท์ที่อยู่ภายใต้การควบคุมโดย Creative และเว็บไซท์ภายนอกรายอื่นเป็นเพียงลิงค์เชื่อมต่อ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับ คุณ เราจึงแนะนำให้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของว็บไซท์เหล่านั้นก่อน ถ้าหากว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ .ให้มัน Creative ไม่ได้มีส่วน ตรวจทานเว็บไซท์เวบรายอื่นเหล่านี้ทั้งหมด,ไม่ได้ควบคุม และไม่ใช่รับผิดชอบที่ตั้งเหล่านี้, เนื้อหาสาระของเขาทั้งหลาย หรือนโยบายความลับของเขาทั้งหลาย Creative ไม่มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรือแสดงออกอย่างใดๆเกี่ยวกับเว็บไซท์เหล่านี้, หรือข้อมูลข่าวสารใดๆ, ผลิตภัณฑ์ หรืออุปกรณ์เครื่องมืออื่นๆ ที่อาจจะถูกพบที่นั่น..


ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม
คุณอาจจะถูกถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวได้ทุกโอกาส (ซึ่งเราจะมีค่าธรรมเนียมเล็กน้อยเกิดขึ้น). เราจะแก้ไขข้อมูลที่ผิดพลาด ใน ข้อมูลส่วตัวคุณ หากได้รับการแจ้ง.


ติดต่อเรา
เราเคารพในทุกความคิดเห็นของคุณ. หากคุณมีข้อสงสัย หรือคำแนะนำเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว หรือ คำถามเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วตัวของคุณ, กรุณาติดต่อเรา. โดยส่งคำถามมาได้ที่:

ความปลอดภัยด้านข้อมูล (ฝ่ายกฏหมาย)
บริษัท Creative Technology จำกัด
31, International Business Park
#03-01 Creative Resource
Singapore 609921
ประเทศสิงค์โปร์

 

กลับไปหน้าที่แล้ว