ติดต่อเรา

ข้อตกลงการใช้งาน

ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ครอบคลุมการใช้งาน เวบไซต์ ("ไซต์") ของคุณ. ด้วยการเข้าใช้งานเวบไซต์, แสดงถึงการที่คุณยอมรับต่อ ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ . กรุณาอ่านให้ละเอียด.

1. ขอบเขต; ข้อเปลี่ยนแปลง. ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้represent the entire agreement between บริษัท Creative Technology จำกัด (หรือ "Creative", "เรา" และ "พวกเรา" ) และคุณ, มีผลแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ ที่สัมพันธ์กับหัวเรื่องเดียวกัน. เราอาจเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ได้ทุกโอกาส เช่นการปรับปรุง และข้อตกลงการใช้งานที่ได้แก้ไข จะมีผลทันที เมื่อมีการโพสต์ เราแนะนำให้คุณอ่านทบทวน ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ ทุกครั้งที่เข้าใช้งานเวบไซต์. โดยขณะเข้าใช้งานเวบไซต์ อยู่อย่างต่อเนื่อง และหลังจากการปรับปรุงข้อมูล เมื่อข้อตกลงการใช้งาน มีการโพสต์, คุณจะถูกถือว่า ยอมรับข้อตกลงในการปรับปรุงข้อมูลด้วย.

2. ข้อมูลส่วนตัว; ความเป็นส่วนตัว. 

ดูหัวข้อนโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับการเก็บข้อมูลส่วนตัวผู้ใช้ และการนำข้อมูลไปใช้ . คุณยอมรับว่าเราสามารถเก็บข้อมูล และนำข้อมูลผู้เข้าใช้งานเว็บไซท์นี้ได้ ซึ่งได้อธิบายใน ข้อตกลงและเงื่อนไขนโยบายความเป็นส่วนตัว.3. ข้อมูล และข้อจำกัด.. ข้อมูลต่างๆในเว็บไซท์นี้, รวมทั้ง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ เสียง รูปภาพ โปรแกรม ข้อความ และ ไฟล์ภาพยนต์ (ต่อไปนี้รวมเรียกว่า ""เนื้อหา"") ได้รับการคุ้มครองโดยกฏหมายลิขสิทธิ์ และข้อตกลงระหว่างประเทศ คุณไม่สามารถนำเนื้อหา ไปใช้ นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในข้อตกลงต่อไปนี้ คุณตกลงที่จะทำตามคำแนะนำ ซึ่งจะจำกัดการใช้งานในเว็บไซท์นี้ มีเนื้อหา โลโก้ สัญลักษณ์ ที่เป็นเจ้าของโดย Creative หรือบริษัทอื่น โดยการนำมาเผยแพร่ในเว็บไซท์ บริษัท Creative ไม่ได้อนุญาตให้คุณ นำโลโก้ สัญลักษณ์ ตราสินค้าใดๆ ไปใช้ การนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต อาจเป็นการฝ่าฝืนกฏหมายลิขสิทธิ์ กฏหมายการค้า กฏหมายความเป็นส่วนตัวและสิ่งพิมพ์ ทั้งทางแพ่งและอาญา

4. การจำกัดสิทธิ์.  เว็บไซท์นี้ จัดให้บริการโดยบริษัท Creative และสามารถใช้งานด้านข้อมูลเท่านั้น การใช้งานเว็บไซท์โดยการดาวน์โหลดข้อมูล คุณยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งานต่อไปนี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไข ห้ามดาวน์โหลด ข้อมูลจากเว็บไซท์นี้

การยอมรับข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้งาน บริษัท Creative ให้สิทธิ์ในการเข้าใช้งาน การแสดงผล การฟัง ข้อมูล รูปภาพ และเสียง ซึ่งเป็นสิทธิ์จำกัดเฉพาะราย คุณตกลงที่จะไม่ขัดขวาง หรือพยายามขัดขวางการทำงานของเว็บไซท์ในทางใดๆ. 

คุณสามารถดาวน์โหลดได้เพียงหนึ่งครั้ง สำหรับเนื้อหาข้อมูล เพื่อการใช้งานโดยส่วนตัว และไม่เป็นการหาผลประโยชน์ นอกจากจะกล่าวไว้ในแต่ละที่ ในการดาวน์โหลดข้อมูล คุณจะไม่แก้ไข ลบ เปลี่ยนแปลงสิขสิทธิ์ หรือสัญลักษณ์การค้า ซึ่งติดไปกับมัน คุณตกลงจะไม่ผลิตข้อมูลที่ดาวน์โหลดไปนั้นซ้ำ หรือผลิตใหม่..5. ความยินยอมของผู้ใช้. เมื่อคุณส่งข้อมูล เนื้อหา ข่าวสารสู่เวบไซท์โดยจดหมายอิเล็กโทรนิค หรือสื่อใดๆ, รวมถึงคำติชม ข้อมูล คำถาม คำแนะนำอย่างใดๆ, เนื้อหาเล่านั้นจะถูกตีความเป็นข้อมูลเปิดเผย และไม่ถูกเป็นเจ้าของ ดังนั้น คุณไม่ทำการเรียกร้องอย่างใดๆ หากมีการนำข้อมูลไปใช้นั้น ละเมิดต่อสิทธิของคุณในทุกกรณี .รวมถึงสิทธิศีลธรรม, สิทธิความลับ, สิทธิคุณสมบัติของเอกชน หรืออื่นๆ, สิทธิการโฆษณา, สิทธิให้เครดิตสำหรับวัตถุ หรือแนวความคิด, หรือถูกต้องอื่นๆใดๆ, รวมถึงสิทธิที่บริษัท Creative นำข้อมูลไปใช้.

ข้อมูลใดๆ ที่ส่งเข้าสู่เวบไซท์ จะถูกดัดแปลง, เผยแพร่, เปลี่ยนแปลง, สำเนา, เปิดเผย, สงวนสิทธิ, ส่งต่อ , จัดทำ, ขาย, หรือใช้โดย Creative ทั่วโลก, โดยผ่านทางสื่อชนิดใดๆ ตลอดไป นอกจากนี้, Creative มีอิสระที่จะใช้, โดยปราศจากการชดเชยใดๆ ให้ คุณ, รวมถึงความคิดเห็น แนวความคิด, ความรู้-วิธีการ หรือเทคนิคที่บรรจุในการสื่อสารใดๆที่ คุณส่งมาทางเวบไซท์ ด้วยจุดประสงค์ใดก็ตาม, รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อการพัฒนา, การผลิต และผลิตภัณฑ์การตลาดจากการใช้ข้อมูลข่าวสารนั้น อย่างไรก็ตาม, คุณยอมรับ และเข้าใจว่า Creative ไม่ถูกกำหนดเพื่อใช้แนวความคิดนั้นอย่างใดๆ และ คุณไม่มีสิทธิที่จะบังคับการใช้.

6. ผลิตภัณฑ์ /บริการที่จัดมีให้.  ผลิตภัณฑ์ และการบริการที่แสดงบนเวบไซท์อาจจะไม่ให้สำหรับซื้อในประเทศของคุณ . หรือสถานที่ เอกสารอ้างอิงให้ผลิตภัณฑ์ และการบริการบนที่ตั้งไม่ส่อให้เห็น หรือรับประกันจนผลิตภัณฑ์เหล่านี้ หรือการบริการจะที่มีให้ที่เวลาใดๆในตำแหน่งที่เจาะจงของคุณ . คุณควรสอบถาม กับใน Creative ภายในประเทศของคุณ ซึ่งได้รับสิทธิให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของผลิตภัณฑ์เฉพาะอย่าง และการบริการในพื้นที่ของคุณ.7. Linkเชื่อมสู่เวบไซท์บริษัทอื่น. ส่วนหนึ่งของLinkเชื่อมบนเว็บไซท์นี้จะให้ คุณออกจากเว็บไซท์ของเรา ซึ่งไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของเรา และเราไม่ใช่รับผิดชอบต่อเนื้อหาสาระของเว็บไซท์เชื่อมใดๆ หรือการเปลี่ยนแปลง หรือปรับปรุงใดๆ ต่อเว็บไซท์นั้น เราจัดเตรียมทางเชื่อมเหล่านี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้คุณ, และการรวมของ Linkเชื่อมใดๆมิได้หมายถึงการมีส่วนสนับสนุนเว็บไซท์นั้น. Creative ไม่ได้ให้การสนับสนุน หรือเป็นตัวแทนใดๆ ของเวบไซต์นั้น, หรือข้อมูลข่าวสาร, ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลใดๆ ที่อาจพบที่นั่น. การเข้าถึง และใช้งานเวบไซต์เหล่านั้น เป็นความเสี่ยงส่วนตัวของผู้ใช้เอง และตามที่ได้ยอมรับข้อตกลงการใช้งานของคุณ ในการใช้งาน.

8. การไม่รับประกัน. การเข้าสู่เวบไซท์ และการใช้งานเวบไซท์ เป็นความเสี่ยงด้วยตัวคุณเอง. เวบไซท์ให้บริการภายใต้เงื่อนไข "ตามลักษณะปัจจุบัน," และข้อจำกัดสูงสุดที่กฏหมายยินยอมให้ใช้ได้, เราปฏิเสธการแสดงออกและการรับประกันอื่นๆทั้งหมด, การสื่อความหมาย หรือส่อให้เห็น, ที่เกี่ยวข้องกับเวบไซท์ โดยปราศจากขีดจำกัดความเหมาะสมของมัน จุดประสงค์เฉพาะ, คุณภาพในทางค้าขาย, การปฏิบัติ, การไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือของสิทธิรายอื่น, ความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือลักษณะอื่นๆ, หรือผลลัพธ์ที่รับโดยการใช้เวบไซท์ เราไม่รับประกันเวบไซท์ ว่าปราศจากข้อบกพร่อง, ไวรัส, ข้อผิดพลาด, หรือขีดจำกัดโปรแกรมอื่นๆ, รวมทั้งการรับประกันการเชื่อมต่ออินเตอร์เนต หรือการบริการอื่นๆใดๆผ่านทางเวบไซท์ หรือในบางประเทศที่ไม่กำหนดให้มีการรับประกัน, ดังนั้นการรับประกันอาจใช้ไม่ได้กับ คุณ ในเหตุการณ์นั้นๆ, ในกรณีนี้การรับประกันจะถูกจำกัดในขอบเขตที่ยินยอมให้ใช้ได้ตามกฏหมาย ภายในเก้าสิบ( 90 ) วันนับจากวันที่เริ่มต้นของเข้าถึงเวบไซท์


9. ขีดจำกัดของความรับผิดชอบ. เราจะไม่รับผิดชอบใดๆต่อคุณในทุกกรณี หากมีการเรียกร้องจากบุคคลที่สามรายอื่นใดๆ หรือต่อผลกระทบทั้งทางตรง ทางอ้อม ความเสียหายโดยบังเอิญ หรือสียหายหนัก, รวมถึงการใช้เกินขีดกำหนด การสูญเสียผลประโยชน์ หรือสูญเสียรายได้, โดยไม่คำนึงถึงของรูปแบบของการกระทำไม่ว่าในสัญญาข้อตกลง, การละเมิด(รวมถึงความประมาท),ความไม่รับผิดชอบผลิตภัณฑ์ หรืออื่น แม้ว่าจะรู้ล่วงหน้า หรือมีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายจากเรา คุณยอมรับ.ต่อความสูญเสีย หรือเสียหายที่เกิดจากเวบไซท์ โดยไม่คำนึงถึงของรูปแบบของการกระทำ, ไม่ว่าในสัญญาข้อตกลง หรือในการละเมิด, รวมถึงความประมาท, ความรับผิดชอบเคร่งครัด หรือเป็นอย่างอื่น, คือถูกจำกัดถึง $500 ในบางประเทศ ไม่อนุญาตให้มีการยกเว้น ยอมความ หากมีความเสียหายที่ตามมา หรือเสียหายหนัก, ในกรณีนี้การแก้ไขข้อเสียหาย จะถูกจำกัดในขอบเขตกฏหมายขั้นต่ำสุดที่ยอมให้ได้.

10. การชดใช้ค่าเสียหาย. คุณยินยอมที่จะชดใช้, ปกป้องผลิตภัณฑ์ของ Creative ทั้งหมด, ผู้กำกับ, ลูกจ้าง, ผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร, ผู้อนุญาต และผู้ได้รับอนุญาต, เจ้าหน้าที่ และครอบครัว, (รวมเรียกว่า, "ผู้มีส่วนร่วมชดใช้") เพื่อให้ไม่ได้รับผลเสียหรือรับผิดชอบต่อความเสียหาย (รวมถึง ค่าธรรมเนียมทนายความ และราคาที่ไม่จำกัด) ที่อาจเกิดโดยคืนเงินให้ผู้มีส่วนร่วมชดใช้ เกี่ยวกับการเรียกร้อง ที่เกิดขึ้นจากการฝ่าฝืนใดๆโดย การละเมิดข้อตกลงการใช้งานนี้ รวมถึงการรับประกัน และข้อตกลง คุณจะร่วมมือเพื่อปกป้อง บริษัท Creative เท่าที่จะสามารถทำได้อย่างเต็มที่ Creative สงวนสิทธิ์ที่จะชดใช้ตามความเหมาะสม หากความเสียหายนั้นเกิดโดยคุณ และคุณจะไม่ตกลงในเรื่องใดๆ โดยปราศจากการอนุญาตที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Creative

11. กฏหมายการปกครอง อำนาจศาล มูลค่าการฟ้องร้อง. ข้อตกลงการใช้งานนี้จะถูกตีความ และอยู่ในความครอบครองโดยกฏหมายภายใน ของสาธารณรัฐสิงค์โปร์, ยกเว้นการประยุกต์ใช้งานตามหลักของกฏหมาย คุณตกลงว่าการกระทำใดๆที่กฏหมาย หรือการตีความหมายที่เกิดขึ้นมาจาก ข้อตกลงการใช้งานจะเกิดขึ้น ณ ศาลที่ตั้งในสิงค์โปร์ และ คุณยินยอมโดยนัย และยอมรับอำนาจของศาลนั้นสำหรับจุดประสงค์ของการฟ้องร้องใดๆ หากเรากระทำการใดๆต่อคุณ หรือ คุณกระทำการใดๆต่อเรา ที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงการใช้งาน, ผู้ที่ชนะคดีมีสิทธิที่จะขอให้ทำการแก้ไขให้กลับสู่สภาพปกติ, การเรียกร้องค่าธรรมเนียมทนายความ และค่าใช้จ่ายของการฟ้องร้องตามความเหมาะสม โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดอื่นใดของข้อตกลงการใช้งาน, เรามีสิทธิที่จะหาวิธีที่เหมาะสมต่อการการปฏิบัติใดๆ ที่บรรจุในข้อตกลงการใช้งาน หรือออกคำสั่งชั่วคราว/ถาวรต่อต้านการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้งาน หรือการรวมเข้าด้วยกันของข้อตกลง, ในศาลผู้มีอำนาจ

12. ความรุนแรง และยกเว้นสิทธิ์. หากข้อกำหนดของข้อตกลงการใช้งาน หรือการประยุกต์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง, สถานที่, หรือสภาพการณ์, ถูกตีความโดยอำนาจศาลว่ามีความไม่สมบูรณ์, ไม่สามารถปฏิบัติตามได้ หรือเป็นโมฆะ, ข้ออื่นที่เหลือของข้อตกลงการใช้งาน หรือการประยุกต์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่ง, สถานที่ และสภาพการณ์จะยังคงมีผลบังคับใช้ได้ ความผิดพลาด ล่าช้าจากการปฏิบัติ การควบคุม ตอบสนอง ความเอาใจใส่ต่อคุณโดยคำนึงถึงสิทธิและอำนาจของเราจะไม่เป็นการยกเว้นสิทธิ์ รวมถึงไม่ละเว้นสิทธิ หากเกิดความผิดพลาดจากการปฏิบัติ การควบคุม ตอบสนองในภายหลัง.


13. ข้อตกลงการใช้งานทั่วไป. การใช้งานเวบ ไซต์ หรือบริการ เพื่อประสงค์ร้าย ต่อผู้ที่ด้อยกว่า ในทางใดก็ตาม นั้น ไม่อนุญาต อย่างเด็ดขาด. ผู้ใช้งานที่อายุต่ำกว่า 16 ปี ควรได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง หรือผู้ดูแล ก่อนจะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเวบไซต์. Creative สงวนสิทธิ์ที่จะติดต่อผู้มีอำนาจทางกฏหมาย, หรือบุคคลที่สามที่เสียหาย ในการตรวจสอบ กิจกรรม คดีความที่ผิดทั้ง ทางแพ่ง หรืออาญา. คุณจะไม่ทำเรื่องที่ประสงค์ร้ายใดๆ. การประสงค์ร้ายต่อผู้อื่น หรือสนับสนุนการทำร้าย หรือทำลายสิ่งของผู้อื่น เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด. Creative สงวนสิทธิ์ที่จะถอดข้อมูลการใช้งานที่คุณสร้างไว้ และห้องแชทรูม ที่สนับสนุน หรือยุยงให้เกิดอารมณ์ หรือความรุนแรงที่ไม่ดี การเหยียดผิว, เกลียดชัง, ลามกอนาจาร, หรือการดูหมิ่น. วีดีโอและแชท ที่ลามกอนาจารเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด. Creative สงวนสิทธิ์ที่จะห้ามการใช้งาน หรือ วีดีโอและแชท ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งลามก และภาพโป๊เปลือย. การปลอมตัว แอบอ้างเป็นพนักงานของ Creative เป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด. พนักงาน Creative และตัวแทน จะไม่ถามข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับการล็อกอิน พาสเวิร์ด หรือเครดิตการ์ด. คุณจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณใดๆ เกี่ยวกับข้อมูลของคุณ หรือข้อมูลบุคคลอื่นใด (เช่น ที่อยู่บ้าน และหมายเลขโทรศัพท์). ห้ามใช้บริการเวบของ Creative ในการสแปมผู้อื่น การสแปมรวมถึงการส่ง ข้อความ เหมือนๆกัน มากๆ โดยไม่มีเป้าหมายให้บุคคลอื่น, หรือส่งข้อความไปในแชทรูมมากๆ. หาก Creative รู้สึกว่าคุณอาจถูกสแปม, บัญชีการใช้งานของคุณจะถูกระงับ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า. ไม่อนุญาตให้นำข้อมูลลิขสิทธ์ หรือเครื่องหมายการค้าใดๆ. คุณไม่สามารถอัพโหลดข้อมูลลิขสิทธ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือความเป็นเจ้าของใดๆ ของ Creative หรือของบุคคลที่สาม.คุณจะไม่เข้าใช้งาน บัญชีและบริการของ Creative โดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะไม่พยายามที่จะล็อกอิน บัญชีอื่นที่ไม่ใช่ของตนเอง. คุณจะไม่ใช้เวบไซต์ของเรา ในการเก็บ หรือพยายามเก็บสะสมข้อมูลส่วนตัว ของบุคคลที่สาม โดยไม่ได้รับการยินยอม การปลอมแปลงหรือทำให้เข้าใจผิดพลาดเป็นสิ่งต้องห้ามอย่างเด็ดขาด คุณจะไม่ชักนำโดยจงใจให้ผู้อื่นหลงกระทำการใดๆ ด้วยข้อมูล. คุณเข้าใจดีว่า จะไม่ตรวจสอบผู้ใช้ในการเข้าห้องวีดีโอแชทรูม และ Creative ไม่มีการควบคุมข้อมูลหรือจัดให้มีการวิเคราะห์วีดีโอ ที่ส่งมาโดยผู้ใช้. การชมวีดีโอบนเวบไซต์ เราเป็นการเสี่ยงของตัวคุณเอง. ความคิดเห็นที่แสดงออกโดยผู้ใข้งานในเวบไซต์ อาจไม่ได้เป็นความคิดเห็น ของ Creative. คุณจะไม่ใช้เวบไซต์,เครือข่าย หรือบริการของเรา เพื่อส่งไวรัส หรือโปรแกรมที่ทำลายใดๆ

14. สำเนาของข้อตกลงการใช้งาน. สำเนาของข้อตกลงการใช้งาน. สามารถพิมพ์โดยคำสั่ง Print ในโปรแกรมอินเตอร์เนตของคุณ.

15. ข้อมูลติดต่อ. ความคิดเห็น และคำถาม เกี่ยวกับ ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ กรุณาส่งมาที่ เรา.กลับไปหน้าที่แล้ว