ข่าวสารสัมพันธ์

ติดต่อประชาสัมพันธ์

ติดต่อ ประชาสัมพันธ์
อีเมลล์ต่อไปนี้ สำหรับนักวิเคราะห์ และ สื่อมวลชน สอบถามเท่านั้น:

Creative Technology Ltd (Thailand)
Boonchai Thanasawangkul

webmaster@alinkcorp.com


ต้องการข้อมูลผลิตภัณฑ์ หรือบริการ ?
หากคุณต้องการความช่วยเหลือทางทางเทคนิค หรือ ข้อมูลสินค้า กรุณาใช้
แหล่งข้อมูลต่อไปนี้ :
การสนับสนุนทางเทคนิค และบริการลูกค้า
ดาวน์โหลดไดรเวอร์
แหล่งข้อมูลด้านการช่วยเหลือทางเทคนิคด้วยตัวเอง อื่นๆ
บัญชีรายการผลิตภัณฑ์