Sound Blaster Omni Surround 5.1
ทั่วไป
เทคโนโลยี SBX Pro Studio ใช่
คุณภาพสูงสุดเมื่อเล่นเพลง ยูเอสบี 2.0: สเตอริโอ / เซอร์ราวด์: 24-bit / 96kHz
ยูเอสบี 1.1: สเตอริโอ: 24-bit / 96kHz
เซอร์ราวด์ : 16-bit / 48kHz
คุณภาพสูงสุดเมื่อทำการบันทึก 24-bit / 96kHz
เอาท์พุต 5.1 แชนแนล
คุณลักษณะพิเศษ
ค่าสัญญาณปกติต่อคลื่นรบกวน (SNR) 100 เดซิเบล
อัพมิกซ์สเตอริโอให้แบบแบบหลายแชนแนล ใช่
ทางเลือกในการเชื่อมต่อ (ตัวหลัก) ช่องสำหรับต่อเสียงออกหูฟัง: 1 x ขนาด 3.5 มิลลิเมตร
ช่องสำหรับไลน์เอาท์ : 2 x หัวแจ็คแบบ RCA (ลำโพงคู่หน้า)
1 x 3.5mm ( ลำโพงคู่หลัง ซ้าย/ขวา )
1 x 3.5mm (ลำโพงกลาง/ ซัพวูฟเวอร์)
ช่องต่อสัญญาณเข้า : หัวแจ็ค 3.5 มม. x 1
ช่องต่อไมโครโฟน : 1 x ขนาด 3.5 มิลลิเมตร
ช่องต่อสัญญาณแบบ optical: 1 x TOSLINK
เทคโนโลยี CrystalVoice ใช่
โหมดการซุ่มโจมตี ใช่
ช่องเฮดโฟนแอมป์ สูงสุดถึง 600 โอห์ม
การเข้ารหัสแบบ Dolby Digital Live ใช่
(*สำหรับ Windows เท่านั้น)
ความสมบูรณ์ของเสียง สูงสุดถึง 24-bit / 96kHz
ซอฟท์แวร์ และ ความเข้ากันได้กับระบบ
สนับสนุนระบบปฎิบัติการ ระบบปฎิบัติการ Mac OS X v10.6 และสูงกว่า
Windows® 8
Windows® 7
Windows Vista® SP1 หรือสูงกว่า
แพลทฟอร์มที่ทำงานร่วมกันได้ USB 2.0
ไมค์โครโฟน
ประเภทของไมค์โครโฟน Beamforming
ไมค์โครโฟนแบบตรวจจับระยะขอบเขตเสียง ไมโครโฟนแบบภายในตัวแบบ Microphone Array
จุดเด่นที่เพิ่มเติมมา
ความบันเทิงภายในบ้าน ใช่

ความต้องการ
 • บนเครื่องคอมพิวเตอร์พีซี
  • Intel Core 2 Duo หรือ AMD processor ที่ที่ความเร็วเทียบเคียงกัน ที่ 2.2 GHz
  • Microsoft Windows 8 / Windows 7 / Windows Vista
  • 1GB RAM
  • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสค์ 600MB
  • CDROM / DVDROM drive
  • USB 2.0 port

 • บนเครื่องแมคอินทอช
  • Intel Core 2 Duo 2.8GHz
  • Mac OS 10.6 หรือ สูงกว่า
  • 1GB RAM
  • เนื้อที่ว่างบนฮาร์ดดิสค์ 600MB
  • การเชื่อมต่อ Internet
  • USB 2.0 port
++ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายท้องที่ หรือสำนักงานสำหรับการมีวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์. ราคา คุณสมบัติ และการมีไว้จำหน่าย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพคเกจอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่ต่างกัน.
เรียนรู้เพิ่มเติม