Sound Blaster Audigy Fx
  • Sound Blaster Audigy Fx (มาพร้อมกับ I/O bracket สำหรับต่อการ์ดแบบเต็มขนาด)
  • คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน
  • ซีดีเพื่อการติดตั้ง ประกอบไปด้วย
    • ไดรว์เวอร์สำหรับ Windows 8, Windows 7 และ Windows Vista
    • Creative Software Suite*
    • ไฟล์ PDF คำแนะนำในการใช้งาน
  • „X I/O bracket สำหรับต่อการ์ดแบบครึ่งขนาด

*ชุดใช้งานซอฟ์ทแวร์
แผงควบคุม Sound Blaster Audigy Fx
Creative ALchemy
Creative Software AutoUpdate
Creative Host Open AL / EAX5.0 HD
Creative Diagnostics
++ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายท้องที่ หรือสำนักงานสำหรับการมีวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์. ราคา คุณสมบัติ และการมีไว้จำหน่าย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพคเกจอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่ต่างกัน.
เรียนรู้เพิ่มเติม