Sound Blaster Audigy Rx
 • Sound Blaster Audigy Rx
 • คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน
 • ซีดีเพื่อการติดตั้ง
 • ใบรับประกันสินค้า

ซอฟท์แวร์
 • แผงควบคุม Sound Blaster Audigy Rx
 • Sound Blaster EAX Studio
 • Creative Smart Recorder
 • Creative WaveStudio
 • Creative Karaoke Player
 • Creative Open AL/EAX 4.0
 • Creative Software Auto Update
 • Creative Information System
 • Creative Diagnostic
++ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายท้องที่ หรือสำนักงานสำหรับการมีวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์. ราคา คุณสมบัติ และการมีไว้จำหน่าย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพคเกจอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่ต่างกัน.
เรียนรู้เพิ่มเติม