Sound Blaster E1
  • Sound Blaster E1
  • สายเคเบิลไมโครยูเอสบี
  • สายเคเบิลอนาล็อคแบบ แบบ 4 ขั้ว
  • คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
++ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายท้องที่ หรือสำนักงานสำหรับการมีวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์. ราคา คุณสมบัติ และการมีไว้จำหน่าย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพคเกจอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่ต่างกัน.
เรียนรู้เพิ่มเติม