Sound BlasterAxx Control Panel free PC/Mac Software

ควบคุมการใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ

ซอร์ฟแวร์ Sound BlasterAxx Control Panel1 สำหรับคอมพิวเตอร์ PC และเครื่อง Mac จะช่วยให้คุณควบคุมการใช้งาน และปรับแต่งเสียงได้ตามความต้องการของคุณ ทั้งยังมาพร้อมชุดซอร์ฟแวร์ SBX Pro Studio™ ที่เป็นเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มคุณภาพเสียงขณะเล่นเพลง และพร้อมๆกันนั้นเทคโนโลยี CrystalVoice™ ก็จะเพิ่มความชัดเจนของเสียงสนทนาและการพูดคุยผ่านโปรแกรม Skype

ซอร์ฟแวร์นี้เป็นเพียงซอร์ฟแวร์เดียวที่จะช่วยให้คุณจัดการและติดตั้งตัว Sound BlasterAxx ทั้งหมดได้ คลิดที่นี่เพื่อเรียนรู้มากขึ้นเกี่ยวกับ Sound BlasterAxx Control Panel2.

CrystalVoice™ ชุดคำสั่งงานด้านเสียงสำหรับการสนทนา

  • CrystalVoice™ Acoustic Echo Cancellation จะช่วยลดเสียงสะท้อนที่รบการการสนทนาของคุณ
  • CrystalVoice™ Noise Reduction จะกำจัดเสียงรบกวนต่างๆขณะสนทนา
  • CrystalVoice™ Smart Volume ให้คุณได้ยินเสียงอย่างชัดเจนโดยที่ไม่ต้องตะโกนหรือกระซิบ
  • CrystalVoice™ Focus หยุดเสียงรบกวนนอกเขตการรับฟังของคุณ และให้คุณได้ยินเสียงที่มีความชัดเจนอย่างน่าประทับใจ

SBX Pro Studio Suite สำหรับการฟังเพลง ชมภาพยนต์ และการเล่นเกมส์

  • SBX Pro Studio Crystalizer™ ยกระดับเสียงในการฟังเพลงและชมภาพยนต์ ให้คงคุณภาพเสียงทั้งในย่านความถี่ต่ำและความถี่สูงอย่างที่ไม่โดนลดทอนคุณภาพเสียง
  • SBX Pro Studio Surround™ ส่งผ่านประสบการณ์เสียงรอบทิศทาง 360 องศา
  • SBX Pro Studio Smart Volume™ หรือ Night Mode™ จะจัดการกับปัญหาเรื่องระดับเสียงที่เปลี่ยนไปในแต่ละการเล่นเพลง ชมภาพยนต์ และเล่นเกมส์ โดยจะเพิ่มและลดระดับเสียงให้คงที่กับที่ส่งผ่านเสียงออกไป
  • SBX Pro Studio Dialog Plus™ ช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงให้กับบทพูดขณะชมภาพยนต์และการเล่นเกมส์ ให้ผู้ฟังได้ยินเสียงบทสนทนาเด่นชัดกว่าเสียงประกอบอื่นๆนั่นเอง
  • SBX Pro Studio Bass™ ช่วยเติมเต็มเสียงในย่านความถี่ต่ำที่ขาดหายไปเพื่อเพิ่มประสบการณ์ความบันเทิงให้กับคุณ

1 มีแต่ภาษาอังกฤษเท่านั้น
2 ข้อมูลมีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

++ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายท้องที่ หรือสำนักงานสำหรับการมีวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์. ราคา คุณสมบัติ และการมีไว้จำหน่าย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพคเกจอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่ต่างกัน.
เรียนรู้เพิ่มเติม

 
สินค้าใหม่ที่น่าสนใจ
ZEN X-Fi3
ZEN X-Fi3
ZiiSound D5x
ZiiSound D5x
Creative WP-450
Creative WP-450