Home Theater Cable

สายต่อชุดโฮมเธียร์เตอร์ Sound Blaster ให้คุณต่อเชื่อม การ์ดเสียง Sound Blaster เข้ากับระบบชุดโฮมเธียร์เตอร์ ของคุณได้ง่าย. สายต่อที่มีป้ายกำกับอยู่ สำหรับการติดตั้งง่าย แม้ผู้ที่ไม่เคยทำมาก่อนหรือมืออาชีพ. สายต่อเหล่านี้ รองรับการ์ดเสียงรุ่น PCI Sound Blaster และ PCI Sound Blaster X-Fi series.

หมายเหตุ: สายต่อเหล่านี้ผลิตมาสำหรับใช้กับการ์ดเสียง Sound Blaster , ไม่ได้ทำมาสำหรับใช้กับการ์ดเสียงอื่น, หรือกับอุปกรณ์อื่น ที่ใช้ ปลั๊กขนาดเล็ก คอนดัคเตอร์ 1/8" (3.5มม) 4 ตัว ,เช่นเดียวกับกล้องวีดีโอ หรือ เครื่องเล่น DVD.

การติดตั้ง
สายต่อชุดโฮมเธียรเตอร์ Sound Blaster ติดตั้งง่ายระหว่าง การ์ดเสียง Sound Blaster ของคุณ กับอุปกรณ์รับสัญญาณ ชุดโฮมเธียรเตอร์. หัวต่อแต่ละตัว มีสีและโค้ด ท่แบ่งแยกได้ชัดเจนทั้งตัวอักษรกำกับ ที่ปลายสาย.

  • ปิดอุปกรณ์รับสัญญาณ ชุดโฮมเธียรเตอร์ของคุณ.
  • ต่อปลั๊กขนาดเล็ก 1/8" เข้ากับพอร์ตสัญญาณออกของ การ์ดเสียงSound Blaster ของคุณ.
    • สีเขียวมะนาว เข้ากับ Line Out 1
    • สีดำ เข้ากับ Line Out 2
    • สีส้ม เข้ากับ Line Out 3
  • ต่อทุกเส้นเข้ากับปลั๊ก RCA เข้ากับแต่ละตัวของอุปกรณ์รับสัญญาณ ชุดโฮมเธียรเตอร์ของคุณ.ใช้สายสัญญาณเข้าทุกตัวของอุปกรณ์รับสัญญาณ.

ต่อเชื่อมกับตัวขยายสัญญาณ หลายช่อง multichannel AV Amplifier

ขั้นที่ 1:ขั้นที่ 1

ขั้นที่ 2:ขั้นที่ 2

ขั้นที่ 3:ขั้นที่ 3

การปรับแต่งค่า
ใช้ค่าปรับแต่ง ตามแต่ชนิด และรุ่นของ Sound Blaster ของคุณ, เปิดระบบแปลงสัญญาณ Dolby Digital และ DTS สำหรับการ์ดเสียงของคุณ.

หมายเหตุ: ช่องต่อสัญญาณเข้าหลายช่อง สำหรับอุปกรณ์รับสัญญาณโฮมเธียรเตอร์ ส่วนใหญ่ จะสามารถปรับแต่ง ค่าระดับความดัง; เสียงเอ็ฟเฟ็กต์แวดล้อมอาจไม่สามารถปรับได้. คุณอาจเลือกปรับเอ็ฟเฟ็กต์แวดล้อมได้จาก หน้าจอของ Sound Blaster EAX.

เสร็จเรียบร้อยแล้ว! เริ่มต้นระบบโฮมเธียรเตอร์ และระบบคอมพิวเตอร์ของคุณ, ปรับแต่งความดังตามที่ต้องการ, แล้วเพิดเพิลนกับเสียงสมจริงอันน่าตื่นเต้น ของระบบโฮมเธียรเตอร์ จาก Sound Blaster!

++ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายท้องที่ หรือสำนักงานสำหรับการมีวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์. ราคา คุณสมบัติ และการมีไว้จำหน่าย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพคเกจอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่ต่างกัน.
เรียนรู้เพิ่มเติม

 
สินค้าใหม่ที่น่าสนใจ
ZEN X-Fi3
ZEN X-Fi3
ZiiSound D5x
ZiiSound D5x
Creative WP-450
Creative WP-450