Creative ZiiSound D5x

ZiiSound D5x
Box Shot
ZiiSound D5x
1900 x 1900 Pixels (96 dpi) JPG (RGB)

ZiiSound D5x
Box Shot
ZiiSound D5x
1900 x 1900 Pixels (96 dpi) JPG (RGB)

ZiiSound D5x
Box Shot
ZiiSound D5x
1900 x 1900 Pixels (96 dpi) JPG (RGB)

ZiiSound D5x
Box Shot
ZiiSound D5x
1900 x 1900 Pixels (96 dpi) JPG (RGB)

++ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายท้องที่ หรือสำนักงานสำหรับการมีวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์. ราคา คุณสมบัติ และการมีไว้จำหน่าย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพคเกจอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่ต่างกัน.
 
สินค้าที่แนะนำให้ใช้ร่วมกัน
Creative BT-D1
Creative BT-D1

สินค้าที่สามารถใช้ร่วมกัน
ZiiO 10″
ZiiO 10″
ZiiO 7″
ZiiO 7″

สินค้าที่คุณอาจกำลังมองหา