Creative T4 Wireless
  • ลำโพงแซทเทิลไลท์ทั้งสองข้าง
  • ลำโพงซัพวูฟเฟอร์
  • สายเคเบิลสัญญาณเสีงแบบ หัวแจ็คแบบ RCA ออกเป็นหัวแจ็ค 3.5 มม.
  • ตัวควบคุมการทำงาน Audio Control Pod แบบมีสาย
  • รีโมทคอนโทรล
  • สายไฟ
  • คู่มือใบรับประกันและใบรับรองความปลอดภัย
  • คู่มือเริ่มต้นการใช้งาน
++ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายท้องที่ หรือสำนักงานสำหรับการมีวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์. ราคา คุณสมบัติ และการมีไว้จำหน่าย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพคเกจอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่ต่างกัน.
เรียนรู้เพิ่มเติม