Creative T50 Wireless
  • ลำโพงสองข้าง
  • อแดปเตอร์แปลงแบบหัวแจ็ค RCA-ไปเป็น-หัวแจ็ค 3.5มม.
  • อแดปเตอร์หม้อแปลงไฟ
  • สายไฟ
  • คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
  • ใบรับประกันสินค้า และ ความปลอดภัย
++ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายท้องที่ หรือสำนักงานสำหรับการมีวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์. ราคา คุณสมบัติ และการมีไว้จำหน่าย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพคเกจอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่ต่างกัน.
เรียนรู้เพิ่มเติม