Creative MUVO mini
  • ลำโพง Creative MUVO mini
  • สายเคเบิลแบบไมโครยูเอสบี
  • คู่มือการใช้งานเบื้องต้น
  • ใบรับประกันสินค้า
  • ใบรับประกันความปลอดภัย และข้อบังคับของสินค้า
++ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายท้องที่ หรือสำนักงานสำหรับการมีวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์. ราคา คุณสมบัติ และการมีไว้จำหน่าย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพคเกจอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่ต่างกัน.
เรียนรู้เพิ่มเติม