Aurvana Live!2
  • ชุดหูฟังพร้อมไมค์ Creative Aurvana Live!2 หนึ่งชุด
  • สายเคเบิลสัญญาณเสียงแบบแบนมาพร้อมปุ่มควบคุมการใช้งาน และ ปุ่มควบคุมระดับเสียง 1 เส้น และ สายแปลงสัญญาณแบบหัวแจ็คขนาด 2.5 มม. ไปเป็นหัวแจ็คขนาด 3.5 มม. แบบหัวแจ็ค 4 ขั้ว (ความยาว 1.2 ม.)
  • ซองผ้าเพื่อการพกพาและจัดเก็บ
++ กรุณาตรวจสอบกับตัวแทนจำหน่ายท้องที่ หรือสำนักงานสำหรับการมีวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์. ราคา คุณสมบัติ และการมีไว้จำหน่าย ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แพคเกจอาจแตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ ที่ต่างกัน.
เรียนรู้เพิ่มเติม