ชุดหูฟัง Learn More Learn More
  แบบส่งสัญญาณไร้สาย (Creative 2.4GHz)