การรับประกัน

เพื่อจะนัดหมายเกี่ยวกับการรับประกัน ตลอดระยะเวลารับประกัน ของผลิตภัณฑ์, กรุณาเข้าไปที่หน้า จะรับการประกันได้อย่างไร?. คุณสามารถติดต่อกับตัวแทน ที่ขายผลิตภัณฑ์นั้นให้คุณก่อน, เนื่องจากตัวแทนขายนั้น อาจสามารถช่วยคุณได้ . สำหรับลูกค้าในเอเชีย แปซิฟิก, ตะวันออกกลางและแอฟริกา, นี่เป็นรายชื่อของ ตัวแทนอย่างเป็นทางการ. สำหรับข้อสงสัยอื่น, pกรุณาติดต่อกับเราผ่านทางemail support.

จดหมาย ที่อยู่:
บริษัท อไลน์เอินซ์ แอนด์ ลิงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
383 ซอยศูนย์วิจัย 4 (พระราม 9 ซอย 13) ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์ : 02-685-8800
โทรสาร : 0-2685-8897, 0-2685-8898, 0-2685-8899
เวลาทำการปกติ : 09.00 - 18.00 (จันทร์ - ศุกร์)
เว็ปไซต์ : http://www.alinkcorp.com
อีเมล : webmaster@alinkcorp.com

บริษัท คอมเซเว่นอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2545 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 02-714-5777
โทรสาร : 02-714-5798
เวลาทำการปกติ : 09.00 - 18.00 (จันทร์ - ศุกร์)
เว็ปไซต์ : http://www.comseven.com
อีเมล : webmaster@comseven.com