ผลิตภัณฑ์ของคุณ ได้รวมอยู่กับระบบของคุณหรือไม่ ?

คุณควรร้องขอการบริการ และการรับประกัน สำหรับผลิตภัณฑ์แท้จากโรงงานผู้ผลิต(OEM)โดยตรงจากผู้ผลิตคอมพิงเตอร์ PC หากผลิตภัณฑ์ของ Creative ติดตั้งมาพร้อมแล้ว หรือมาพร้อมกับการซื้อระบบคอมพิวเตอร์ , แสดงว่าน่าจะเป็นผลิตภัณฑ์แท้จากโรงงานผู้ผลิต. ผลิตภัณฑ์ OEM มักจะผลิตมาเฉพาะสำหรับบริษัทผู้ผลิตที่จำหน่ายสินค้านั้นๆ .

ข้อมูล ฐานความรู้ รวมทั้งข้อมูลสนับสนุนทั่วไปหลายอย่าง ตั้งแต่ หัวข้อ ""how-to"" และวิธีการติดตั้ง ซึ่งอาจสามารถใช้งานได้กับ ผลิตภัณฑ์ OEM ของคุณ. ในบางกรณี, ไดรว์เวอร์ของ OEM สามารถพบได้ในเวบไซท์สำหรับ ผลิตภัณฑ์ บางชนิดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม, หากไม่ได้มีคำชี้แจงเฉพาะ ในหัวข้อฐานความรู้ หรือรายการไดรว์เวอร์ สำหรับผลิตภัณฑ์ OEM ของคุณ , คุณควรติดต่อกับผู้ผลิตเครื่องของคุณเสมอ สำหรับเรื่องเกี่ยวกับ ฮาร์ดแวร์ ไดรว์เวอร์ และ ปัญหาทางเทคนิคอื่นๆ

กลับไปสู่หน้าที่แล้ว