จะได้รับบริการรับประกันได้อย่างไร

3 ขั้นตอน เพื่อที่จะได้รับบริการการรับประกันที่ เร็วที่สุด, บริการที่เหมาะสม สำหรับผลิตภัณฑ์ Creative ของคุณ:

1. ลองดูแหล่งข้อมูลช่วยเหลือตัวเอง SELF-HELP RESOUCES ของฝ่ายบริการลูกค้า.

2. เตรียมหลักฐานต่างๆ ดังต่อไปนี้.

 • ข้อมูลเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์ Creative ของคุณ
 • เกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ของคุณ (หากมี)
  • ชนิดของโปรเซสเซอร์ (CPU)
  • ชื่อเครื่อง และรุ่นของเมนบอร์ด
  • ชื่อยี่ห้อเครื่องและรุ่นของอุปกรณ์ต่างๆ บนคอมพิวเตอร์ PC ของคุณ
  • ระบบปฏิบัติการบนคอมพิวเตอร์ PC ของคุณ
 • เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น
  • สภาพอาการ
  • กระบวนการทำงานก่อนจะเกิดปัญหา
  • ข้อความแจ้งเตือน หรือข้อความผิดพลาดที่แสดง
  • รายการการแก้ปัญหาที่คุณได้ลองทำแล้ว

3. ติดต่อตัวแทน Creative ใกล้บ้านคุณ ฝ่ายบริการลูกค้าเพื่อวิเคราะห์ปัญหา.

5 ขั้นตอน เพื่อส่งผลิตภัณฑ์ของคุณ เข้ารับ บริการการรับประกัน:

1. เตรียมหลักฐานการซื้อ เพื่อยืนยันการรับประกัน.

หากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการรับประกัน หลักฐานการซื้อของคุณ (ใบเสร็จรับเงินแสดงวันที่ทำรายการซื้อ) จำเป็นสำหรับการบริการการรับประกันที่ถูกต้องตามกฏหมาย. มันควรถูกเก็บไว้ตลอดเวลาการรับประกัน . การรับประกัน ใช้ได้กับผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อมาจากการตัวแทนจำหน่ายอย่างเป้นทางการ ของ Creative, และจะไม่รวมถึงการซื้อผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้อยู่ในสภาพใหม่ หรือจากการซื่อผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เป็นของ Creative ผลิตภัณฑ์ ทุกชนิดและแพคเกจ กล่องบรรจุ จะต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อยเพื่อการรับประกัน หรือบริการทางโรงงาน.

2. ติดต่อตัวแทน Creative ใกล้บ้านคุณ ฝ่ายบริการลูกค้า จะออกหมายเลข RMA ให้.

ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ส่งกลับคืน บริษัท Creative เพื่อบริการการรับประกัน ต้องมีหมายเลข RMA (Return Merchandise Authorization) คุณจะได้รับหมายเลข หลังจากผลิตภัณฑ์ได้ตรวจสอบแล้วว่า มีบริการการรับประกัน.

3. ลบออก หรือทำสำเนาข้อมูลสำคัญของคุณ ที่อยู่ในผลิตภัณฑ์ ก่อนทำการส่งมอบให้ Creative หากมี{.

ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้งจากผลิตภัณฑ์ ระหว่างกระบวนการ. Creative จะไม่รับผิดชอบ ค่าเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น จากข้อมูลที่เก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์ ในการสูญหาย, การลบทิ้ง หรือเข้าใช้งานไม่ได้

4. ส่งกลับคืนเฉพาะ ชิ้นที่บกพร่อง เท่านั้น.

Creative จะไม่รับผิดชอบต่อ ผลิตภัณฑ์อื่นๆ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ส่งกลับคืนมาพร้อมชิ้นที่บกพร่อง

5. เขียนหมายเลข RMA บนกล่องแพคเกจด้านนอกให้เห็นได้ชัดเจน.

Creative จะไม่รับ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งคืน โดยไม่มีหมายเลข RMA บนภายนอกกล่อง.


การรับประกันฮาร์ดแวร์ของคุณ ไม่รวมถึง :

 • ความเสียหาย สึกหรอ ฉีกขาดที่เกิดจากการใช้งานปกติ, การใช้งานในสภาพไม่ปกติ, ใช้ผิดประเภท, ไม่สนใจ, ใช้มากเกิน, อุบัติเหตุ, การเก็บรักษา หรือจับถือไม่เหมาะสม, โดนความชื้น, การดัดแปลงแก้ไขโดยไม่ได้รับอนุญาต, หรือซ่อมแซม, ติดตั้งไม่เหมาะสม, ใช้งานกับกระแสไฟที่ไม่เหมาะสม, การกระชากไฟที่มีผลต่อทั้งทางกายภาพ หรือภายในวงจร, การทำงานผิดวิธี, การไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ หรือ กระทำการใดๆ ที่มิใช่ความผิดพลาดที่เกิดโดย Creative, รวมถึงความเสียหาย หรือสูญหายที่เกิดระหว่างการขนส่ง
 • ความเสียหาย จากภัยพิบัติภายนอก เช่นน้ำท่วม, ไฟไหม้, ทรายดูด, โคลน, แผ่นดินไหว, ภัยธรรมชาติ, โดนแสงอาทิตย์โดยตรง, อุณหภูมิ ความชื้น ความร้อน, หรือสภาพถูกกัดกร่อน, ไฟกระชาก, แบตเตอรี่รั่วซึม, ขโมย, หรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ที่ไม่ได้แนะนำโดย Creative. .
 • ความเสียหาย หรือสูญเสียของข้อมูล เนื่องจาก (ก) การปฏิบัติงานร่วมกับระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น ปัจจุบัน และ/หรือ เวอร์ชั่น ในอนาคต และ/หรือ ซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ในอนาคต , (ข) คอมพิวเตอร์ไวรัส, หนอนไวรัส, โทรจัน หรือการเสียหายของข้อมูล, หรือ (ค) การทำงานผิดพลาด หรือบกพร่องของผลิตภัณฑ์.
 • ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนหมายเลขผลิตภัณฑ์ จาก Creative , หรือในกรณีผลิตภัณฑ์ ที่มีการิดต่อสื่อสาร, การใช้ผลิตภัณฑ์ภายนอกขอบเขตพื้นที่ ที่ควรใช้ (ตามที่ระบุไว้ใน สติกเกอร์อนุมัติการสื่อสาร จากสำนักงานในพื้นที่ ).
 • ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขผลิตภัณฑ์ , แก้ไข หรือถอดเปลี่ยน.
 • ความเสียหาย ใดๆ ที่เกิดภายหลังระยะเวลาการรับประกัน หรือ ที่ซึ่ง Creative ไม่แนะนำโดยลายลักษณ์อักษร ต่อการผิดพลาด หรือบกพร่อง ภายใน เจ็ด (7) วันหลังจากสิ้นระยะการรับประกัน
 • ความเสียหาย หรือสูญเสียต่อ ผลิตภัณฑ์ ระหว่างการขนส่งอุปกรณ์ ไปยังบริษัท Creative Technology จำกัด.

สำเนาเอกสารการรับประกัน มีอยู่ในแผ่น CD สำหรับติดตั้งที่แนบมาด้วย, หรือมากับผลิตภัณฑ์ของคุณ คุณยังสามารถ คลิ้กที่นี่ แล้วเลือกผลิตภัณฑ์ของคุณ