คำถามที่ถูกถามบ่อย เกี่ยวกับ การรับประกัน, บริการ, และหมายเลข RMA

1.  อะไรคือข้อจำกัดของการรับประกันฮาร์ดแวร์ที่ไม่รวมถึง?
2.  จะห่อแพคเกจ ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลข RMA ส่งไปยัง Creative ได้อย่างไร?
3.  ใช้เวลานานเท่าใด ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ของฉันคืน จาก Creative RMA?  
4.  ผลิตภัณฑ์ของฉันเป็นของขวัญ; ฉันต้องการ RMA, แต่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
5.  ฉันจะทำอย่างไน หากผลิตภัณฑ์ RMA ที่ได้รับกลับมาจาก บริษัท Creative Technology จำกัด ชำรุด?
6.  การ RMA มีวันหมดอายุหรือไม่?
7.  มีค่าใช้จ่ายในการส่ง และภาษีในการส่งผลิตภัณฑ์ RMA ของฉันไปยังบริษัทCreative Technology จำกัด ?
8.  ผลิตภัณฑ์ ของ Creative มีการรับประกัน แบบทั่วโลก หรือไม่?
9.  ฉันจำเป็นต้องสำรองข้อมูล และเพลงที่เก็บในผลิตภัณฑ์ของฉันหรือไม่ ก่อนส่ง RMA คืน บริษัท Creative Technology จำกัด ?
10.  จะทำอย่างไร หากฉันไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ของฉันคืนจาก Creative

1 - อะไรคือข้อจำกัดของการรับประกันฮาร์ดแวร์ที่ไม่รวมถึง?

การรับประกันฮาร์ดแวร์ของคุณ ที่ไม่รวมถึงข้อจำกัด ดังต่อไปนี้:

    ความเสียหาย จากภัยพิบัติภายนอก เช่นน้ำท่วม, ไฟไหม้, ทรายดูด, โคลน, แผ่นดินไหว, ภัยธรรมชาติ, โดนแสงอาทิตย์โดยตรง, อุณหภูมิ ความชื้น ความร้อน, หรือสภาพถูกกัดกร่อน, ไฟกระชาก, แบตเตอรี่รั่วซึม, ขโมย, หรือความเสียหาย ที่เกิดจากการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์อื่น ที่ไม่ได้แนะนำโดย Creative.
  • ความเสียหาย หรือสูญเสียของข้อมูล เนื่องจาก (ก) การปฏิบัติงานร่วมกับระบบปฏิบัติการเวอร์ชั่น ปัจจุบัน และ/หรือ เวอร์ชั่น ในอนาคต และ/หรือ ซอฟท์แวร์หรือฮาร์ดแวร์ ในอนาคต , (ข) คอมพิวเตอร์ไวรัส, หนอนไวรัส, โทรจัน หรือการเสียหายของข้อมูล, หรือ (ค) การทำงานผิดพลาด หรือบกพร่องของผลิตภัณฑ์.
  • ผลิตภัณฑ์เลียนแบบ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการลงทะเบียนหมายเลขผลิตภัณฑ์ จาก Creative , หรือในกรณีผลิตภัณฑ์ ที่มีการิดต่อสื่อสาร, การใช้ผลิตภัณฑ์ภายนอกขอบเขตพื้นที่ ที่ควรใช้ (ตามที่ระบุไว้ใน สติกเกอร์อนุมัติการสื่อสาร จากสำนักงานในพื้นที่ )
  • ผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงหมายเลขผลิตภัณฑ์ , แก้ไข หรือถอดเปลี่ยน.
  • ความเสียหาย ใดๆ ที่เกิดภายหลังระยะเวลาการรับประกัน หรือ ที่ซึ่ง Creative ไม่แนะนำโดยลายลักษณ์อักษร ต่อการผิดพลาด หรือบกพร่อง ภายใน เจ็ด (7) วันหลังจากสิ้นระยะการรับประกัน.
    ความเสียหาย หรือสูญเสียต่อ ผลิตภัณฑ์ ระหว่างการขนส่งอุปกรณ์ ไปยังบริษัท Creative Technology จำกัด
ขึ้นไปด้านบนสุด

2 - จะห่อแพคเกจ ผลิตภัณฑ์ที่มีหมายเลข RMA ส่งไปยัง Creative ได้อย่างไร?
เมื่อได้รับอนุมัติให้ส่งคืนได้, เราแนะนำให้คุณเขียนหมายเลขอนุมัติ Authorization Number บนกล่องแพคเกจภายนอก, ส่งพัสดุแบบจ่ายเงินล่วงหน้า พร้อมประกันภัยและสามารถติดตาม ด้วยหมายเลขติดตาม tracking numberแพคเกจ ของคุณได้. เนื่องจากบริษัท Creative Technologyจำกัด จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง , เราแนะนำให้คุณบรรจุแพคเกจให้แน่นหนา ปลอดภัย และใช้กล่องที่มีกระดาษ ปุ่มลม bubble ห่อหุ้ม, โฟม หรือโฟมถั่วเล็กๆ. กรุณาส่งคืนเฉพาะชิ้นที่ชำรุดเท่านั้น; ไม่ต้องส่งอุปกรณ์ (แบตเตอรี่ สายไฟ อื่นๆ.) หรือผลิตภัณฑ์อื่นมาด้วย.
ขึ้นไปด้านบนสุด

3 - ใช้เวลานานเท่าใด ที่จะได้รับผลิตภัณฑ์ของฉันคืน จาก Creative RMA?  
มาตรฐาน RMA ของ Creative ใช้เวลาประมาณ 10-15 วันทำการ จากวันที่ได้รับผลิตภัณฑ์. หากคุณไม่ได้รับผลิตภัณฑ์คืนใน 15 วันทำการ, กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า  เพื่อการช่วยเหลือต่อไป. 
ขึ้นไปด้านบนสุด

4 - ผลิตภัณฑ์ของฉันเป็นของขวัญ; ฉันต้องการ RMA, แต่ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
เพื่อที่จะพิสูจน์ว่าผลิตภัณฑ์.อยู่ภายใต้การรับประกัน, คุณต้องมีใบเสร็จรับเงิน. ผู้ที่มอบผลิตภัณฑ์ Creative ให้คุณน่าจะเก็บใบเสร็จรับเงินเอาไว้. หากคุณไม่ต้องการขอใบเสร็จจากเขา คุณก็สามารถขอให้ผู้ให้ของขวัญคุณ ขอหมายเลข RMA มาให้คุณได้.
ขึ้นไปด้านบนสุด

5 - ฉันจะทำอย่างไน หากผลิตภัณฑ์ RMA ที่ได้รับกลับมาจาก บริษัท Creative Technology จำกัด ชำรุด?
หากผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับกลับมาชำรุด , กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า ในทันที. เตรียมหมายเลข RMA และรายละเอียดการชำรุดในอีเมลล์ กรุณาเก็บแพคเกจไว้, รวมทั้งกล่องบรรจุ. บริษัท Creative Technology จำกัด จะร้องเรียนผู้ขนส่งในนามของเราเอง. เมื่อการร้องเรียนเสร็จสิ้น, ผลิตภัณฑ์ทดแทนจะถูกส่งไปให้คุณ.
ขึ้นไปด้านบนสุด

6 - การ RMA มีวันหมดอายุหรือไม่?

มี. การส่งผลิตภัณฑ์คืนของ Return Merchandise Authorizations (RMA's) หมดอายุภายใน 30 วันหลังจากวันที่ออกหมายเลขให้

ขึ้นไปด้านบนสุด

7 - มีค่าใช้จ่ายในการส่ง และภาษีในการส่งผลิตภัณฑ์ RMA ของฉันไปยังบริษัทCreative Technology จำกัด ?

การส่งไปยัง Creative เป็นค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงของคุณเอง (รวมทั้งการสูญหาย สูญเสีย หรือ เสียหายต่อผลิตภัณฑ์ ระหว่างการขนส่ง). เราแนะนำให้คุณใช้แพคเกจห่อหุ้ม ด้วยวัสดุเหมาะสม (รวทั้งใช้แพคเกจห่อหุ้ม เดิมที่มาจากบริษัท), การส่งพัสดุ ให้ส่งผ่านบริการของบริษัทที่ส่งของ ที่มีหลักฐานการส่ง และประกันภัยในการขนส่งในมูลค่าเต็ม

เพื่อหลีกเลี่ยงภาษีที่เกิดในการส่งผลิตภัณฑ์ มายัง บริษัท Creative จากภายนอกสหรัฐอเมริกา, สหภาพยุโรป, หรือจากพื้นที่อื่นๆ ที่มีการเก็บภาษีพิเศษ, คุณต้องกรอกเอกสารภาษีที่เกี่ยวข้อง ก่อนทำการส่งผลิตภัณฑ์. หากคุณไม่ทำการ กรอกเอกสารภาษีที่เกี่ยวข้อง, เพื่อที่จะให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ ส่งถึงคุณแน่นอน, Creative จะรวมค่าใช้จ่ายภาษี กับค่าขนส่งเข้าด้วยกัน (ไม่ว่าจะส่งไป หรือส่งมาที่ Creative).

ขึ้นไปด้านบนสุด

8 - ผลิตภัณฑ์ ของ Creative มีการรับประกัน แบบทั่วโลก หรือไม่?
ผลิตภัณฑ์ ที่ซื้อภายในเขตพื้นที่ใดๆ อาจมีการรับประกัน ซ่อมแซม หรือเปลี่ยนได้ภายในพื้นที่/เขต . ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ อะไหล่, การจดทะเบียนของผู้ให้บริการท้องถิ่น, ค่าใช้จ่ายและภาษีในการขนส่ง . กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์.

สำหรับลูกค้าในเอเชียแปซิฟิก, ตะวันออกกลาง และแอฟริกา,คุณอาจจำเป็นต้องจ่ายค่าจัดการรวม, หากคุณต้องการการบริการผลิตภัณฑ์ ที่ไม่ได้ซื้อมาจากภายในเขตพื้นที่

ขึ้นไปด้านบนสุด

9 - ฉันจำเป็นต้องสำรองข้อมูล และเพลงที่เก็บในผลิตภัณฑ์ของฉันหรือไม่ ก่อนส่ง RMA คืน บริษัท Creative Technology จำกัด ?
สำหรับผลิตภัณฑ์ ที่สามารถเก็บ ข้อมูล/เพลง ได้ , Creative จะไม่รับผิดชอบต่อข้อมูลที่เก็บอยู่ในผลิตภัณฑ์ ในกรณีสูญหาย หรือถูกลบทิ้ง หรือเข้าใช้งานไม่ได้. ข้อมูลทั้งหมดจะถูกลบทิ้งขณะทำการซ่อม. คุณควรถอด หรือทำสำเนาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ก่อนนำส่งให้กับ Creative.
ขึ้นไปด้านบนสุด

10 - จะทำอย่างไร หากฉันไม่ได้รับผลิตภัณฑ์ของฉันคืนจาก Creative
ติดต่อ ฝ่ายบริการลูกค้า เพื่อการช่วยเหลือต่อไป
ขึ้นไปด้านบนสุด